Servicemedarbejder til Eskemosepark

Vi søger en medarbejder med lyst til et alsidigt job med mange servicefunktioner. 

Hvad bliver du en del af?
Til ejendomskontoret Eskemosepark, søger vi en servicemedarbejder med lyst til et alsidigt job med mange servicefunktioner. Ejendomskontoret servicerer i alt 248 boliglejemål fordelt på 4 boligafdelinger samt 2 erhvervslejemål, beliggende i Birkerød.

Ejendomskontorets medarbejderstab vil bestå af i alt 2 servicemedarbejdere, 1 driftsleder og 1 driftslederassistent. Kendetegnende for ejendomskontoret er, at det er et kontor med et højt aktivitetsniveau og tæt samarbejde.

Ejendomskontoret har en række arbejdsområder, der dækker beboerhenvendelser, syn af bolig, drift og administration af boligerne samt vedligeholdelse af udearealerne.

Arbejdsområder:

 • Pasning og pleje af grønne områder.
 • Renholdelse af fællesarealer.
 • Affaldshåndtering (dagrenovation og genbrug).
 • Almindelig forefaldende beboerserviceopgaver.
 • Vintervedligeholdelse af veje, stier og gangarealer.
 • Vedligeholdelse og lettere udskiftning/reparationer på bygninger og installationer.

Udendørsarealerne vedligeholdes typisk i fællesskab, så det er vigtigt, at du er hjælpsom og samarbejdsvillig, men også indstillet på at optimere procedurer og arbejdsgange i en travl hverdag.

Vores forventninger til dig:
Stillingen kræver, at du har kørekort til personbil/traktorkort.

Derudover forventer vi, at du:

 • har erfaring med pasning og pleje af grønne områder.
 • har erfaring/kendskab til servicering og pleje af maskiner på almindeligt brugerniveau.
 • er serviceminded og altid parat til at slippe en opgave for at hjælpe til blandt kolleger eller beboere, hvor der er akut behov.
 • er omgængelig og i stand til at samarbejde i teams.
 • kan deltage i vejrligsovervågning og glatførebekæmpelse i vinterperioden på lige fod med de øvrige ansatte.

Endelig så må du meget gerne have kendskab til IT på brugerniveau.

Vi kan tilbyde:
Vi kan tilbyde en spændende og afvekslende hverdag i en organisation, der er i rivende udvikling.

Løn, ansættelsesvilkår og pension i henhold til overenskomst, der suppleres med en god personalepolitik.

Arbejdstid:
37 timer pr. uge.

Tiltrædelse:
Snarest.

Ansøgningsfrist:
Vi skal have din ansøgning senest den 26. marts 2023. Vi forventer at holde samtaler løbende. Send derfor din ansøgning hurtigst muligt via nedenstående link. Vi forbeholder os retten til at lukke opslaget, når den rette kandidat er fundet.

Har du yderligere spørgsmål?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftsleder Peter Hansen på e-mail peha@kab-bolig.dk telefon 40 48 96 69.

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Ønsket startdato: Hurtigst muligt
Afdeling:
Eskemosepark, Den alm. andelsboligf. Eskemosepark
Stillingstype: Fuldtid
Kontaktperson:
Peter Hansen Driftslederassistent
KAB
ENGHAVEVEJ 81
2450 KØBENHAVN SV
T 33 63 10 00
<> <>