Mere om KAB-Fællesskabet

KAB-Fællesskabets grundfortælling

Vores fællesskab bygger på stolte traditioner, der rækker mere end 100 år tilbage. Traditioner som er skabt af mennesker, der gik sammen om at sikre gode, sunde boliger, som var til at betale.

KAB-Fællesskabets boligorganisationer ejer boligerne og ejer i forening KAB. Vi har plads til nærvær og forskellighed, og hver organisation bidrager med sin lokale kultur, sit særpræg, sine interesser og erfaringer.

Det moderne KAB-Fællesskab bidrager til det samfund og den region, vi er så vigtig en del af, og vi tager et medansvar for en mere bæredygtig verden: Økonomisk, socialt og ikke mindst i forhold til både klima og miljø.

Læs mere om KAB's grundfortælling her

"Lad det gro" - en strategisk ramme

I KAB har vi respekt for miljø og klima og bidrager til det samfund, som vi alle er en del af. Det gør vi ved at udbrede bæredygtighed som en grundlæggende kultur og tænkning blandt medarbejdere og KAB-fællesskabets boligorganisationer.

Vi arbejder for at gøre bæredygtighed til et naturligt pejlemærke i dagligdagen. Med fællesskabets styrker, inviterer vi til at finde bæredygtige løsninger og sætte nye dagsordener, der både er relevante for samfundet, boligorganisationerne og beboerne. 

Læs mere om "Lad det gro" her

Signaturprojekter

KAB udvikler løbende projekter, der gennem innovative løsninger og stærke partnerskaber kan inspirere boligorganisationer, og verden omkring os, i en bæredygtig retning. Vi kalder dem signaturprojekter, fordi de skal være med til at give KAB en klar bæredygtig profil. Signaturprojekterne bygger på balancen mellem social, grøn og økonomisk bæredygtighed. 

Lige nu arbejder vi med fem projekter: Vild med Vilje, Pas på huslejen 2.0 - Bæredygtig drift, Genanvendelse af byggematerialer , Socialøkonomisk tænketank og Generationernes Træhus.

Læs mere om vores signaturprojekter her

Organisation

KAB-Fællesskabet består af i alt ca. 1.600 medarbejdere. Omkring 400 af medarbejderne arbejder i administrationen på Enghavevej 81. De resterende 1.200 medarbejdere er forankret ude lokalt i de enkelte boligorganisationer, parlamentariske selskaber mv. 

KAB’s øverste ledelse er repræsentantskabet, hvor boligorganisationerne og -selskaberne er medlemmer. Repræsentantskabet vælger KAB’s bestyrelse, som fungerer som den overordnede ledelse og består af 21 medlemmer.

Selve KAB er organiseret i en række kundecentre, stabsfunktioner og yderligere tre centre, som har ansvaret for den daglige forretningsførelse og kundebetjening. Den daglige ledelse varetages af direktionen som består af den administrerende direktør, kundedirektøren, byggedirektøren og økonomidirektøren.

Læs mere om organisationen her
KAB
ENGHAVEVEJ 81
2450 KØBENHAVN SV
T 33 63 10 00
<> <>